Yangın Kapısı Testleri :

Bir kapının yangına dayanıklılığı,  gerçekleştirilecek yangın dayanıklılık testi ve bu testin değerlendirilmesi ile tespit edilir.Bir yangına dayanıklılık testi doğrudan doğruya bir yakma işlemi olup, en basit şekilde, bir kapı numunesinin uygun destekleme yapısına monte edilerek test edilmesi olarak açıklanabilir.

Yangın Testi
Kapıların yangına dayanıklılık testi BS 476: Kısım 22 ve uyumlaştırılmış hali olan BS EN 1634–1 standartlarında belirtilen metotlara göre yapılmaktadır.

 

Test Yöntemi
Testler kapıların son kullanım amaçlarına uygun olarak tasarlanır. örn; kapılar kendilerini destekleyen uygun bir yapı içerisine monte edilir. Test edilecek numune 3m x 3m boyutlarındaki bir kasa içine yerleştirilir ve bu kasa fırının ön yüzüne monte edilir. Fırının içindeki sıcaklık uluslararası kabul görmüş bir zaman/sıcaklık rejimine göre kontrol altında tutulur.

Ortam tamamen alev aldıktan sonra oluşan koşulları canlandırmak amacıyla zaman/sıcaklık ve basınç rejiminin standartlar içinde olması istenir. Tutuşma noktası, yangın bölmesindeki tüm nesnelerin alev aldığı noktadır.

Gerçek bir yangında, tamamen tutuşmaya kadar geçen süre aşırı uzun ya da aşırı kısa olabilir. Bu; yangın yükü, oda boyutları, şekli ve kullanılan havalandırmanın nitelikleri gibi yönlerden kontrol edilir. Tamamen tutuşma noktasının belirsiz olduğu düşünülürse, söz konusu tamamen tutuşma noktasından başlayan ve yangının büyüme süresinin ihmal edildiği bir yangın simülasyonu oldukça makuldür.

Test, istenildiği kadar – 30, 60, 90, 120 dakika vs. – ya da örnek başarısız oluncaya ve teste devam etmek riskli olana kadar sürdürülür.